Tukums county
Multifunctional Youth Initiative Center

 

Tukuma novada jauniešu forums "Ejam gaisā!"

jehriwr21.oktobrī, projekta “Labāki mēs!” ietvaros, norisinājās jauniešu forums “Ejam gaisā!”. Pasākumu atklāja Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa un Tukuma novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists Sandis Ozoliņš.

Forumā piedalījās teju 100 jaunieši un skolēnu pašpārvalžu konsultanti no 20 Tukuma novada skolām. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties gan savā starpā, gan ar jauniešiem un konsultantiem no citām mācību iestādēm.

Foruma laikā jaunieši iepazinās ar jaunākajiem līdzdalības trendiem, ar kuriem iepazīstināja Inese Šubēvica (Jaunatnes līderu koalīcija). Kā arī dalībnieki tika iepazīstināti ar pagājušajā gadā veiktās aptaujas datiem un statistiku par aktualitātēm un par to, kas jauniešiem liekas svarīgs un vajadzīgs savā novadā. Ar šiem datiem dalībniekus iepazīstināja Sandis Ozoliņš (Tukuma novada MJIC).

jhdjkd

Foruma otrā daļa tika veltīta darbam grupās, kur jaunieši kopā ar grupu moderatoriem diskutēja par dažādiem sadraudzības pasākumiem starp skolām. Gan jaunieši, gan konsultanti grupās iepazīstināja ar savas skolas tradīcijām un organizētajiem pasākumiem. Pēc iepazīstināšanas, dalībnieki diskutēja par pasākumiem, semināriem un citām aktivitātēm, kurus varētu organizēt kopā. Rezultātā tapa saraksts ar 50 dažādiem sadraudzības pasākumiem, labdarības akcijām un apmācībām. Pasākuma noslēgumā katra grupa iepazīstināja ar sevis izstrādātajām idejām, kuras uzklausīja arī Tukuma novada Izglītības pārvaldes pārstāve Marita Bērziņa.

sadjd

Foruma gaitā notika arī viktorīna, kuras laikā tika noteikti 5 veiklākie, precīzākie un vērīgākie dalībnieki, kas savā īpašumā saņēma balviņas par piedalīšanos.

ojoojoj

Paldies jauniešiem un skolu parlamentu konsultantiem, Tukuma novada domei, Tukuma novada izglītības pārvaldei un Jaunatnes līderu koalīcijai par fantastisko pasākumu!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

logo josla

 

 

Login