Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Šautriņu mešana kopā ar draugiem

Archery competition 2023