Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Spēļu pēcpusdiena

Netradicionālo spēļu vakars