Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Radošā darbnīca

olu krāsošana