Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Turnīrs

ping pong turnīrs