Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Pavasaris ienāk JC pagalmā

Informējam ka pasākuma laikā tiks fotografēts unvai filmēts un šie materiāli var tikt publiskotijpg