Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs