Piedalies jauniešu iniciatīvā “Vēlies vēlēt”!

Vēlies vēlēt

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” turpina īstenot iniciatīvu “Vēlies vēlēt” ar mērķi veicināt jauniešu informētības līmeņa par vēlēšanu sistēmu Latvijā paaugstināšanu, veicināt jauniešu līdzdalību vēlēšanās, lai perspektīvā novada, valsts un Eiropas līmenī tiktu pieņemti tādi lēmumi, kas ir atbilstoši jauniešu interesēm.

Plašāka informācija

Pieteikšanās: http://ejuz.lv/elieselet2017

Papildus informācija