Jauniešu attīstības programma “Cilvēka potenciālam”

Cilvēkam

Jauniešu attīstības programmas “Cilvēka potenciālam” mērķis ir pilnveidot jauniešu prasmes Emocionālajā Intelektā, medijpratībā, kritiskajā domāšanā un radošumā, kā arī attīstīt uz zinātni, izglītību un medijiem vērstus ilgtspējīgus projektus, kas palīdzētu Latvijas sabiedrībai.

 

 Projekta mērķauditorija ir 18-30 gadus jauni Latvijā dzīvojoši dažādu tautību jaunieši ar augstu vēlmi un motivāciju pilnveidot sevi un īstenot Latvijas sabiedrības attīstību veicinošas iniciatīvas. 

 

Projekta norises laiks: 19. maijs - 30. septembris

Lai uzzinātu vairāk un pieteiktos, aicinām ieskatīties mūsu mājas lapā:  www.cilvekam.lv

 

Aktuālākā informācija par programmu arī mūsu facebook lapā: www.facebook.com/cilvekam.lv

 

 

 

Ilze Vaičule - Freimane
Mobile: +371 26169670

Augsta Emocionālā Intelekta centrs "Cilvēkam"

Papildus informācija