Nāc uz foto izstādes atklāšanu!

    Brīvprātīgie foto izstāde

 

9. jūnijā Tukumā ieradās četri puiši  - Hesus  no Spānijas, Tomass no Francijas, Patriks no Čehijas un Aurelio no Itālijas - brīvprātīgie "Erasmus+"  Jaunatne darbībā Eiropas Brīvprātīgā darba programmas projekta "Mobility 4U" ietvaros.

Projekts tiek īstenots sadarbojoties biedrībai Pozitīvā Doma un Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram.

Visa projekta laikā brīvprātīgie kopā ar jauniešiem organizēja dažādas āra aktivitātes tepat Tukumā, Tukuma novada pagastos un Engures novadā. Aktivitāšu īstenošanā savu ieguldījumu sniedza gan Tukuma novada, gan Engures novada jaunieši un jaunatnes jomā iesaistītie.

Projekts dzrīz beigsies un brīvprātīgie puiši dosies katrs uz savu dzimteni, taču šo divu mēnešu laikā viņi visi guvuši daudz jaunu iespaidu, iepazinuši Latviju un Tukumu, aktīvi darbojušies kopā ar mūsu jauniešiem.

Laiks atskatīties uz paveikto un piedzīvoto!

3. augustā plkst. 13:00 Tukuma Ledus hallē Hesus, Tomass, Patriks un Aurelio visus interesentus aicina uz savas fotoizstādes "Eiropa Latvijā" atklāšanu. Izstāde būs puišu stāsts par diviem īsiem, bet ļoti laimīgiem mēnešiem, kas fiksēts krāsainos un emocionālos fotomirkļos.

Ja kāds nevarēs izstādi aplūkot klātienē, tā būs apskatāma arī virtuāli. Kur? Uz šo jautājumu puiši atbildēs izstādes atklāšanas dienā.

 

Tiekamies foto izstādē!

 

 

 

Papildus informācija